Blog

Promluva 13. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 13. neděle v mezidobí - C - 2019

Evangelia těchto nedělí mluví o následování Pána. Minule jsme slyšeli o nutnosti nést kříž a dnes je to schopnost se plně rozhodnout.

Číst dál
Promluva 12. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 12. neděle v mezidobí - C - 2019

Mše je setkání se vzkříšeným Pánem. K našemu Pánu patří kříž a ani my bez kříže ho nemůžeme následovat.

Číst dál
Promluva Slavnost Nejsvětější Trojice - C - 2019

Promluva Slavnost Nejsvětější Trojice - C - 2019

Bůh není něco, ale někdo. Poznat ho můžeme jen tím, že vstoupíme do vztahu k němu.

Číst dál
Promluva Slavnost Seslání Ducha Svatého - C - 2019

Promluva Slavnost Seslání Ducha Svatého - C - 2019

Stojíme dnešní slavností na konci doby velikonoční a vše směřuje k tomu, aby bylo našeho nitro obnoveno darem Ducha. Otázkou je, zdali toto od Boha očekáváme a chceme.

Číst dál
Promluva 7. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 7. neděle velikonoční - C - 2019

Vstupujeme do posledního týdne doby velikonoční. Všechno to, co bylo řečeno o věčném životě, lásce, poznání Boha, vrcholí požadavkem vzájemné jednoty. Bez ní není naše křesťanství věrohodné.

Číst dál
Promluva 5. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 5. neděle velikonoční - C - 2019

Křesťan může žít do určité míry svou víru pouze jako nějako nauku. Do té doby, než přijdou Velikonoce. V nich se naše víra otevírá spíše jako vztah ke Kristu - dobrému Pastýři.

Číst dál
Promluva 4. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 4. neděle velikonoční - C - 2019

Čtvrtá neděle velikonoční, která nese název „neděle dobrého pastýře“ je pro nás připomněním, jak chápu své křesťanství. Je to vztah k Bohu a Ježíši Kristu?

Číst dál
Promluva 3. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 3. neděle velikonoční - C - 2019

Dnešní poslední evangelium o setkání se Vzkříšeným se nese v duchu Ježíšova slova: „Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?“

Číst dál
Promluva 2. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 2. neděle velikonoční - C - 2019

Tomáš v dnešním evangeliu pronáší známou větu: „Dokud neuvidím…, neuvěřím.“ Ale je „vidět“ opravdu to důležité, abychom uvěřili? Je zde ještě větší důkaz, a tím je prožitá zkušenost.

Číst dál
Promluva 1. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 1. neděle velikonoční - C - 2019

Velikonoční nedělní ráno ukazuje, že Bůh, život, láska je silnější než smrt. A i my jsme voláni hlasem církve a zvonů, abychom do této skutečnosti vstoupili.

Číst dál
Promluva 2. neděle postní - C - 2019

Promluva 2. neděle postní - C - 2019

Každá neděle postní je určitý potřebný milník, abychom se mohli dobře připravit na slavení Velikonoc. Snažme se zde pro Pána být a udělat vše, co je potřebné.

Číst dál
Promluva 1. neděle postní - C - 2019

Promluva 1. neděle postní - C - 2019

V postní době není třeba se jen „polepšit“, je třeba obnovit a posílit svůj vztah k Bohu. On je jediný, v němž náš život může mít svou budoucnost.

Číst dál
Promluva 8. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 8. neděle v mezidobí - C - 2019

Tyto neděle nám staví před oči skutečnost Božího dítěte. Proto jsme zde, abychom si uvědomili vztah k našemu nebeskému Otci.

Číst dál
Promluva 7. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 7. neděle v mezidobí - C - 2019

Být skutečným křesťanem znamená žít jako Boží dítě. A dnešní evangelium nám nabídne, abychom se nad touto skutečností zamysleli.

Číst dál
Promluva 6. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 6. neděle v mezidobí - C - 2019

Naším uším může znít velice tvrdě, že je proklet člověk, který spoléhá na člověka. Ale nakonec má Písmo pravdu. Jediný, kdo se může člověku stát skutečnou a trvalou oporou, je Hospodin.

Číst dál