Přihlášení k odběru novinekSOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby portál farnostcebin.cz (dále jen „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z oboru dle dále uvedených podmínek. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru novinek e-mailem. Správce bude zpracovávat pouze e‐mailovou adresu.
Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zaslání novinek z oboru včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu dokud tento souhlas neodvoláte.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: [email protected]. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného newsletteru e-mailem.
Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce webu a jím pověřené osoby a nebudou poskytnuty třetím stranám. Správce můžete kontaktovat na emailu: [email protected]. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
Zadáním e-mailové adresy do pole výše pro odběr novinek dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.