kostel sv. Jiří (Čebín)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

První písemná zmínka o obci je z roku 1353. Jádro čebínského kostela je románské a pochází ze 13. století (východní část lodi). Gotické, pětiboce ukončené kněžiště s křížovou klenbou a s dosud zachovanými malbami bylo postaveno v první polovině 14. století. Tehdy vznikla v severním koutě mezi presbytářem a lodí také věž se sakristií v podvěží. Její dřevěné zvonicové patro bylo nahrazeno zděným zřejmě kolem roku 1694. Ještě předtím, asi v polovině 17. století byla sakristie prodloužena k východu a zaklenuta. K dalším úpravám chrámu došlo po požáru v roce 1772.

Zdroj: Wikipedia

Nejbližší události v místě (rozmezí od 5.6. do 15.6.2023)

Den Čas Druh intence
středa
7.6.
06:30 Mše svatá ( volná intence )
pátek
9.6.
18:00 Mše svatá Za Marii Šístkovou, manžela, dva syny a živou a + rodinu
sobota
10.6.
10:00 Mše svatá

Svátost biřmování, slouží Vojtěch Cikrle

neděle
11.6.
09:30 Mše svatá

Za + Drahomíru Bučkovou a živou rodinu

středa
14.6.
06:30 Mše svatá ( volná intence )

Místo uskutečnění

49.3132303N, 16.4775778E

Sdílejte info