Blog

Promluva 5. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 5. neděle v mezidobí - C - 2019

Jako by nám dnešní neděle dávala kontrast oproti minulé. Petr dokáže Kristu odpovědět. Bůh nás volá a my jsme vyzýváni, abychom mu odpověděli.

Číst dál
Promluva 4. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 4. neděle v mezidobí - C - 2019

Ježíš nám zjevuje Boží lásku a odpouštění, ale není to jednoduché přijmout, pokud nám bude scházet pokora.

Číst dál
Promluva 3. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 3. neděle v mezidobí - C - 2019

Tak jsme se opět vrátili k nedělím liturgického mezidobí, kdy bychom měli s otevřeností srdce naslouchat Božímu slovu. Toto naslouchání vytváří identitu Božího lidu.

Číst dál
Promluva 2. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 2. neděle v mezidobí - C - 2019

Náš život je často prázdný jako ty prázdné nádoby na víno v Káni Galilejské. A náš Pán ho může naplnit „kvalitním vínem“, přinášejícím radost lidskému srdci.

Číst dál
Promluva Svátek Křtu Páně - C - 2019

Promluva Svátek Křtu Páně - C - 2019

Stojíme na konci doby vánoční. Jak víme, On se stal člověkem, abychom se my mohli stát Božími dětmi. A snad je to i poselství, s nímž bychom měli tyto Vánoce opustit.

Číst dál