Blog - P. Jiří Buchta

Promluva 17. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 17. neděle v mezidobí - C - 2019

Když dva lidé říkají totéž, není to totéž. Pokud vyslovíme „Otče náš“, co za tím opravdu stojí?

Číst dál
Promluva 16. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 16. neděle v mezidobí - C - 2019

Přišli jsme oslavit Boha, ale už jsem ho před tím vědomě nebo nevědomě oslavovali nebo neoslavovali ve svém jednání vůči druhým. Byl jsem bližním svým bližním?

Číst dál
Promluva 13. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 13. neděle v mezidobí - C - 2019

Evangelia těchto nedělí mluví o následování Pána. Minule jsme slyšeli o nutnosti nést kříž a dnes je to schopnost se plně rozhodnout.

Číst dál
Promluva 12. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 12. neděle v mezidobí - C - 2019

Mše je setkání se vzkříšeným Pánem. K našemu Pánu patří kříž a ani my bez kříže ho nemůžeme následovat.

Číst dál
Promluva Slavnost Nejsvětější Trojice - C - 2019

Promluva Slavnost Nejsvětější Trojice - C - 2019

Bůh není něco, ale někdo. Poznat ho můžeme jen tím, že vstoupíme do vztahu k němu.

Číst dál
Promluva Slavnost Seslání Ducha Svatého - C - 2019

Promluva Slavnost Seslání Ducha Svatého - C - 2019

Stojíme dnešní slavností na konci doby velikonoční a vše směřuje k tomu, aby bylo našeho nitro obnoveno darem Ducha. Otázkou je, zdali toto od Boha očekáváme a chceme.

Číst dál
Promluva 7. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 7. neděle velikonoční - C - 2019

Vstupujeme do posledního týdne doby velikonoční. Všechno to, co bylo řečeno o věčném životě, lásce, poznání Boha, vrcholí požadavkem vzájemné jednoty. Bez ní není naše křesťanství věrohodné.

Číst dál
Promluva 5. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 5. neděle velikonoční - C - 2019

Křesťan může žít do určité míry svou víru pouze jako nějako nauku. Do té doby, než přijdou Velikonoce. V nich se naše víra otevírá spíše jako vztah ke Kristu - dobrému Pastýři.

Číst dál
Promluva 4. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 4. neděle velikonoční - C - 2019

Čtvrtá neděle velikonoční, která nese název „neděle dobrého pastýře“ je pro nás připomněním, jak chápu své křesťanství. Je to vztah k Bohu a Ježíši Kristu?

Číst dál
Promluva 3. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 3. neděle velikonoční - C - 2019

Dnešní poslední evangelium o setkání se Vzkříšeným se nese v duchu Ježíšova slova: „Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?“

Číst dál
Promluva 2. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 2. neděle velikonoční - C - 2019

Tomáš v dnešním evangeliu pronáší známou větu: „Dokud neuvidím…, neuvěřím.“ Ale je „vidět“ opravdu to důležité, abychom uvěřili? Je zde ještě větší důkaz, a tím je prožitá zkušenost.

Číst dál
Promluva 1. neděle velikonoční - C - 2019

Promluva 1. neděle velikonoční - C - 2019

Velikonoční nedělní ráno ukazuje, že Bůh, život, láska je silnější než smrt. A i my jsme voláni hlasem církve a zvonů, abychom do této skutečnosti vstoupili.

Číst dál
Promluva 2. neděle postní - C - 2019

Promluva 2. neděle postní - C - 2019

Každá neděle postní je určitý potřebný milník, abychom se mohli dobře připravit na slavení Velikonoc. Snažme se zde pro Pána být a udělat vše, co je potřebné.

Číst dál
Promluva 1. neděle postní - C - 2019

Promluva 1. neděle postní - C - 2019

V postní době není třeba se jen „polepšit“, je třeba obnovit a posílit svůj vztah k Bohu. On je jediný, v němž náš život může mít svou budoucnost.

Číst dál
Promluva 8. neděle v mezidobí - C - 2019

Promluva 8. neděle v mezidobí - C - 2019

Tyto neděle nám staví před oči skutečnost Božího dítěte. Proto jsme zde, abychom si uvědomili vztah k našemu nebeskému Otci.

Číst dál
12