Vážení farníci, Na přání svatého otce i otce biskupa, je od letošního roku povinnost zřídit v každé farnosti pastorační radu. Náplní pastorační rady má být prohloubení společného duchovního života a utužení společenství ve farnostech. A být tak nápomocní knězi v rámci evangelizace mezi křesťany i nevěřícími, zároveň být iniciátory ke zlepšení života a komunikace ve farnosti. Například se může jednat o farní dny, tábory, společné modlitby růžence či matek, farní setkání mládeže nebo charitativní činnost.

I v našich farnostech přistoupíme k vytvoření pastorační rady, a to následujícím způsobem. Bude se jednat o jednu radu pro obě farnosti, tvořenou zástupci jednotlivých kostelů. Pokud víte o vhodných kandidátech na tuto pozici, o lidech, kteří by se chtěli aktivně zapojit do organizace života ve farnosti, napište jejich jména na lísteček. Ten budete mít možnost v příslušném kostele vhodit do připravené krabičky po následující dva týdny. V neděli 10.12. bude nominace kandidátů ukončena. Následně proběhnou volby.