Otec Bůh k nám promlouvá těmito slovy:

„Věčný život a naše společná budoucnost
má nesmírnou hodnotu, ale bez kříže a různých břemen v životě,
nedokážeš přijít ke mně.
Zrodil jsem se z těla a přes tělo jsem vstal z mrtvých
po tom všem, co bylo na smrt ztrápené.
Bez obětí není služby, bez smrti není život.
Bez tmy nedokážeš toužit po světle a kráčet ke světlu.
Bez pokory neokážeš ovládat pýchu.
Bez pádu na úplné dno se nedokážeš odrazit
a vyplavat na vzduch.
Bez skutků a bez naděje neumíš ochutnat radost 
a moje milosrdenství.
Bez různých pádů nenahmatáš ruku rodiny a přátel,
kteří ji k tobě neustále natahují.
Bez toho všeho bys neměl sílu, víru a ani vůli dojít ke mně.
Zaujatý svým životem, kráčel bys bez hledání smyslu života
a promarnil bys velmi vzácné chvíle.
Ale ze svojí věčné lásky daroval jsem ti právo na svobodné rozhodnutí
a moje nekonečná radost je o to větší, že jsi toto všechno dokázal
unést na svých zádech a přinesl mi to jako oběť.
Není to cena tvého pádu, ale cena pozdvižení.
Proto jsem velice rád, že jsi dnes poslouchal to jemné volání v tvé duši,
a že ses tady zastavil.
Pojď, ať tě obejmu a políbím svatým polibkem pokoje.
Přijď i do budoucna, budu tě čekat.
Tvůj Bůh Otec.“

                                                       Slova pro povzbuzení z poutní cesty jedné z čebínských farnic.